20 000

My site turned 20 000 visitors today! Quite a milestone for me, and an obligation, too! I guess I have to deliver some good photos and art to keep up.
Regards Magne

Hjemmesiden min rundet 20 000 besøkende i dag. Litt av en milepæl for meg, og også en spore til ytterligere å øke innsatsen for å komme opp med gode fotografier og kunstverk!
Vennlig hilsen Magne

Loading-problems – Treg sidelasting

I hope you didn’t experience the trouble with loading any of my sites pages that I did today. But now it seems all right again. I’ve sendt a question about the issue to my hosting-provider, they might know something, perhaps. But as long it works it’s fin, isn’t it?!
Regards Magne

Jeg håper ikke noen av dere lesere besøkte hjemmesiden min tidligere i dag da den var nærmest håpløs å laste! Jeg har bedt om hjelp fra web-hotellet mitt, og jeg håper de har en forklaring. Men nå virker det tilsynelatende, så da er vel alt bare fryd og gammen?!
Vennlig hilsen Magne

Happy – Glad

I’m really, really happy for wordpress and the possibilities this app can deliver. And it’s for free! Anyway – It’s possible for me as a WP-user to advertise and earn some money at this platform, but I must say it wasn’t any good idea for me. I just got hoocked at constantly being checking the number of visitors at the site, and the joy vanished.

So I went the opposite way; I laid down the advertising idea, deleted it and put up some free wallpapers instead – just like the heart of open-source projects, such as WP. And now I’m happy again! Please be welcom to use and distribute the images as much as you wish!

Today, me and my wife were walking in the woods of Gill near Kristiansand, Norway. I checked out my feeding-automat for small birds, and it seemed okay. Perhaps it will give me som photo-shoot-opportunities in near future – some photos to share with you!

Regards Magne

Jeg er virkelig glad for wordpress og mulighetene som ligger i denne programvaren. Og det er til alt overmål gratis! Likevel – Det er mulig for meg å tjene penger på dette ved å ha annonser på siden, men for meg har dette ikke vært noen god ide. Jeg har bare blitt hektet hele tiden på å sjekke statusen til annonsen, og gleden ved det hele forsvant.

Så jeg snudde helt rundt; Jeg la bort annonsene og la ut noen gratis skrivebordsbakgrunner istedenfor – akkurta slik open-source prosjekter fungerer, slik som WP. Og nå er jeg glad igjen! Vær så god å bruk bildene så mye du ønsker og distribuer dem som du vil, men fortell videre at det er fra min side de kommer!

I dag gikk jeg og kona mi en tur i skogen innefor Gill ved Kristiansand. Der sjekket jeg foringsautomaten min for små fugler, og den virket ok. Kanskje den i nær framtid vil gi meg noen fotomuligheter – noen fotos å dele med deg!

Vennlig hilsen Magne

Great tit – Kjøttmeis

This little fellow found my new feeding-place quite fast, but sadly the lightconditions were too bad to get a razor-sharp shot. It’s a start, anyway.

Denne lille vennen fant min nye foringsautomat rimelig raskt. Men selv om ikke lysforholdene gav muligheter for et skikkelig skarpt bilde, er det lovende på sikt. En mengde andre arter var også i nærheten – som sidensvans, pilfink og blåmeis, for å nevne noen.

Magne

B&W – Sort/hvit

Perhaps the beauty of November is easiest to find without colour?

Kanskje novembers skjønnhet ligger i sort og hvit?

November beauty? – Vakkert i november?

I have had this question in my head; is it possible to shoot beutiful photos in November? The little trip today at Gill near Kristiansand was at least a beautiful happening. So then, it’s up to you to judge!

Google friend connect – Google kontaktnettverk

It’s now possible to follow my blog using the “Google friend connect”-option. If you have a Google account – please be the first to interact with me this way!

Best regards, Magne

Det er nå mulig å følge fotobloggen via Googles kontaktnettverk. Hvis du har en Google-konto, så er det hyggelig om du vil være sosial med meg på denne måten!
Vennlig hilsen Magne

Select category by colour

Choose colour in the category-section in the right sidebar. Then you will get the posts with images which correspond to the colour you choose.

Velg farge i kategori-seksjonen i høyre sidefelt. Da vil du få fram postene med bilder som som stemmer med fargen du velger.

Autumn-cliché? – Høstklisje?

Perhaps it’s a bit cliché, but beeing out in the woods on rainy days makes you a little more light-minded!

Kanskje bildene er klisje, men å være i skogen på regnværsdager gjør sinnet lysere!

Nympheas

I Jegersberg ved Kristiansand ligger et tjern der det vokser en rød underart av vanlig hvit vannlilje. Etter det jeg vet, er disse temmelig sjeldne. De er ikkke beskrevet i “Floraen i farger”. Jeg har i lenger tid hadd som plan å fotografere disse, og i dag bød anledningen seg  – sammen med min kone, Tone.

At Jegersberg, outside Kristiansand, there is a pond where I and my wife found a rare subspecies of White Waterlilly which is almost completely red. I’ve planned to photograph these al long time already, and today it was the right time. So here they are:

Magne

Tornsanger – Whitethroat

Det blir nok en del flere bilder av denne karen her. Han liker ikke særlig godt at det er kommet en annen han på sitt område. Når en kommer litt innpå, slik man kan med digitale bilder i etterhånd, blir kraften tydligere.

There will be more photos of this little fellow to come, I guess. He doesn’t like any other males coming into his territory at all. The power is more revealed on the computer as one can zoom into the details – which aren’t visible on spot.

Magne

Rødsjert – Common Redstart

Dette er en fugl jeg har sett lite av opp igjennom årene. Så lite at jeg husker særlig godt en enkelt episode fra mange år tilbake – fra ungdomsårene. En utrolig vakker fugl og med en sang som ikke står tilbake for utseendet.

A bird which I’ve just seen a few times. Still I remember I saw it a single time when I was a youth, and another time many years later at the cabin in Setesdal. Beautiful bird with a beautiful song.

Magne

Strandsnipe – Common Sandpiper

Myklevatn,  Setesdal. (The mountains of Southern Norway)

Jeg var ikke klar over at Strandsnipene hadde et slikt artig vårspill!

I really didn’t know about the Common Sandpiper’s interesting lek behaviour!

Vår – Springtime

Tidenes fototur for meg. Bildene får tale for seg selv!

The best photo-trip ever for me. I’ll let the images speak for themselves!

Magne

Brokke

Et bilde fra mai 08 pusset opp på ny.

Two images from 2008 refreshed.

Magne

Roros

A photo taken at Roros in Norway in the summer of 2008 and with some touch-up today.

Butterflies

Butterflies in colour on sepia background. The images are shot in the mountains of Setesdal in Southern Norway. The cold summermornings makes the Butterflies slow and perfect as objects for my camera.

Magne