Vann overalt

Mange snakker om regnvær som noe stygt noe. Men vannet fra himmelen er selve livsgrunnlaget. Om våren fylles hver krik og krok i naturen med surklende, klukkende, brusende, larmende vann. Et lydbilde:   En beverdam går over sine bredder og akkompagneres av en jernspurv. En sildrebekk, måltrost, rødvingetrost, løvsanger og…

Fortsett å lese…