Galleri – forty-friday-afternoons

Dersom du ønsker å kjøpe noen av maleriene her, må du kontakte Per Kristian Solbakken på mail: pksol@me.com Maleriene er utstilt hos ham i Galleriet ved havet i Aure kommune fra 4. juli og ut august 2020. Det kan ta noe tid før solgt-lappen står på maleriet her på nettsiden, så det må undersøkes med ham om det enkelte maleri fremdeles står for salg. Pris er 4830 inklusive avgifter. Porto ved sending kommer i tillegg.

Førti ettermiddager i skogen. I hovedsak fredager. Alle utendørsmaleriene ligger kronologisk. Galleriet er fullstendig . Ingen malerier er utelatt. Selv om jeg selv ikke er like glad i alle maleriene, ligger de her fordi de er en del av fortellingen. Det viser seg ofte at mine favoritter ikke stemmer overens med andres. Når jeg i bloggtekstene uttrykker meg kritisk til enkeltmalerier, må det sees i lys av sammenhengen og min egen sinnstillstand da jeg malte. Selvkritikken er temmelig sterk.

Ønsker du detaljer og bakgrunn for de enkelte bildene, kan du lese mer om de ulike dagene. Noen dager er også dokumentert med video.

(Oppdatert 16. November 2020)

[unitegallery fortyfridayafternoons]

Comments are closed.