Tornsanger – Whitethroat

Det blir nok en del flere bilder av denne karen her. Han liker ikke særlig godt at det er kommet en annen han på sitt område. Når en kommer litt innpå, slik man kan med digitale bilder i etterhånd, blir kraften tydligere.

There will be more photos of this little fellow to come, I guess. He doesn’t like any other males coming into his territory at all. The power is more revealed on the computer as one can zoom into the details – which aren’t visible on spot.

Magne

Comments are closed.