Welcome – Velkommen

Welcome to all visitors online and to all you who physically will visit the opening of my exhibiton today 16.30!

So, why do I write about my art-exhibition at my photoblog!? Its all about The Garden of Eden, and to be able to show the beauty of  it I also exhibit nature-photos alongside with the paintings. The  Garden of Eden I’ve found in the woods otside the town where I live. It’s not just an old myth! And soon all the gray colours of winter will fade away – and the explosion of spring will start. And, as i n life in general, the grays make the colours even more vibrant!

Have a good day and keep following my site if it enlightens your day,  as magnemyhren.no today turns 30 000 visitors!

Regards Magne

Velkommen alle besøkenede på nett og til alle dere som kommer på utstillingsåpningen min i dag kl 16.30!

Men hvorfor skriver jeg om kunstutsyillingen min på fotobloggen? Det hele handler om Edens Hage, og for å vise dens skjønnhet stiller jeg ut naturfoto sammen med alle maleriene. Edens Hage har jeg funnet i skogen her utenfor Kristiansand. Det er virkelig ikke bare en gammel myte! Og snart skal vinterens gråfarger fosrvinne – og en eksplosiv vår bryter fram.  Og, som i livet generelt,  gjør gråfargene de klare fargene enda mer intense!

Ha en god dag og følg mitt nettsted dersom det er med på å gi deg litt lys og farge i hverdagen. Og idag runder vi 30 000 besøkende på magnemyhren.no!

Vennlig hilsen Magne Myhren

Comments are closed.