Snøspurv – Snow Bunting

Dagen ved Snøhetta gav meg også muligheter for å fotografere snøspurv, en art jeg av naturlige geografiske grunner sjelden ser. Forrige gang tror jeg må ha vært da jeg for over 25 år siden var i militæret i Alta i Finnmark. Fuglen var lite sky her ved Snøhetta og jeg kom ganske nær. Den hadde ingen interesse for lokkelyd, så det var liten vits i å bruke det, men likevel kom jeg altså ganske nær. Her er det hannen som er mest i fokus. Hoa var der også, men jeg får ha mer fokus på henne en annen gang.

At Snohetta I also photographed Sow Buntings. They were’nt particulary shy, so I got quite close. These are images of the male.

Magne

One Comment

Comments are closed