Begerlav – Cladonia (cup lichen)

Ved å krype på alle fire, oppdages vakre landskap i alt det grønne, blå og brune. Her er ei treflis dekket av begerlavtypen Kornbrunbeger hvis jeg ikke har misforstått helt.

Scenery from the ground… Lichens.

Magne

Comments are closed.