Stær – Starling

I hager og parker der vi bor finnes også natur. Ettersom stæren har knyttet seg så sterkt til oss mennesker, tenker jeg at hagetrær er naturlige elementer i fotografier av denne arten. På avstand virker den sort og kjedelig, men den er jo flott!

Om sommeren ser du dem – voksne og unger sammen – i jakt på føde, for at de kan bli sterke nok til enda en gang å forlate oss når høsten kommer.

One does not have to go into the woods to get to nature. Look at the starlings in the parks and gardens! During summer-time you can se them – adults and juvenile together – serching for food to get strong enough to leave us again when autumn comes.

Magne

sturnus vulgaris

Comments are closed.