Agrihotel Roero, Italy

(Norwegian only)

Magne Myhren

Enda har jeg mange bilder fra vårt ukesopphold hos våre venner i Italia, men jeg tror jeg har fått lagt ut noen av høydepunktene.

Jeg vil anbefale et hotell-opphold der på det varmeste, særlig for deg som ønsker en rolig ferie med muligheter for å dra ut i vill natur eller turer mellom vinrankene.

På turen var også skisseblokka med, og jeg tegnet blant annet en skulptur som var i hagen der. Det er helt klart ikke foto, men jeg synes likevel det passer bra i min fotoblogg som en avrunding.

Men er dette natuir? Motstykket til natur er kultur; det som er endret av menneskehender. Mennesker i alle samfunn skiller klart på disse to. Likevel er vi som mennesker i høyeste grad selv natur. Og alt vi gjør og er avhenger av den. Det er bare det at mange av oss lever så fjernt fra naturen at den kanskje kan oppleves som noe fremmed, kanskje til og med skummelt. Jeg håper at jeg med denne bloggen, tekstene og bildene mine kan inspirere til at stadig flere mennesker ser sin tilhørighet til naturen og dermed oppsøker den.

Her er lenke til hotellets hjemmeside: http://www.agrihotelroero.it/

Magne

Comments are closed.