Et tjern II – A tarn II

Et lite innsekt sett på avstand virker ofte ganske uinteressant og kjedelig. Men når du sitter og følger med på morgenstellet til det lille dyret, hvordan det vasker øynene og steller seg, skjønner du at selv den lille verden også er svært stor.

Her er noen røde vannymfer. De var lette å komme innpå, så de er fotografert med 50mm og noen mellomringer. Defor er avstanden bare noen centimeter.

The small world isn’t small at all. Just bend down your knees at look at it through the macro-lens, or use som extension tubes like I did here.

Magne

Comments are closed.