Svart høstlibelle, hann – Black Meadowhawk, male

En morder, en sort ridder. Et grufullt dyr å møte for den som er liten. Likevel – den dreper for å leve. Vi kan kjøpe kjøttet vårt på Rema-1000 og slippe å engasjere oss følelsesmessig i det å nyte et måltid på et annet livs bekostning. Lenke til en bloggpost om hunnen

A murderer, a dark knight. A horrific meeting if you are small. Still – the killings are for its survival. We can just buy our meat at the local grocery-store and avoid getting emotionally engaged in the fact that we enjoy our meat at the expence of an other living creature. Link to a blogpost about the female Magne

Comments are closed.