Fysisk sett hjemme, mentalt ute (Norwegian text)

Det er begrensa hva slags utflukter en kan foreta seg med influensa i kroppen. Men opplevelser behøver ikke avgrenses av fysiske realiteter. I tanken kan du fly både hit og dit. Du kan dra steder du har vært før for å gjenoppleve hendelser, stemninger, lukter, lyder eller noe du har sett. Eller du kan dra dit du ikke har vært før, oppleve det du ikke før har opplevd, se det du ikke har sett – som indre forestillinger.

Jeg er så heldig at jeg også kan tegne ned noe av dette som er inne i hodet – som forestillinger –  og da drar jeg ut selv om jeg er hjemme.

Jeg kan også forandre virkeligheten som jeg lyster når jeg tegner. Ingen ville kritisere en tegning for ikke å avbilde virkeligheten. Konseptet med tegning er jo nettopp å fantasere om en annen virkelighet, så kan fotografiet ta seg av dokumentasjonen.

Her er en tegning av mitt skoglige Paradis. Det er realistisk nok til å gjøre hovedfortellingen sann, men likevel så forskjellig fra et ekte kart, at du må ha god tålmodighet og interesse for detektivarbeid om du skal kunne klare å finne fram dit selv.

Ellers kan du la tegningen være et eksempel på de tusenvis av idyller våre bynære skoger kan by på og forhåpentligvis bli inspirert til å finne ditt eget Paradis.

Å navnsette de ulike områdene er en lek i seg selv.

Kart over Sørlandsskogen. Tegningen inneholder en del kunstneriske friheter.

Trær er utelatt, men kanskje de også en gang blir tegnet inn. De gule feltene er myrområder. I nærheten av Trollmyra og Lille Vettetjønn står lavvoen.

Magne

Comments are closed.