Hud

En side og den andre.

Innenfor utenfor.

Integrert.

Fast mot formløst.

Sårbar kraft.

Det er ikke vanskelig å kjenne på slektskap!

Svartskogsnegl (Ater ater)

Comments are closed.