Sjikt – samtale nummer 1

Er det slik at overflaten er viktig når et menneske møter et annet? Eller er det heller slik at overflaten er uvesentlig og at det er om å gjøre å komme hurtigst mulig på hverandres dyp? Hvor er inngangen når to mennesker møtes.

Hva har dette med friluftsmalerier av vannspeil å gjøre?

En samtale mellom meg selv, Georg Kayser (sosionom) og Alfred Røyksund (familieterapeut). rundt et leirbål ved et skogsvann i Agder. Flere lydklipp og mer bakgrunnsmateriale kommer.

Magne

(Lydene som er i bakgrunnen kommer i all hovedsak av at vi sitter ved et bål ute i det fri og at en mobiltelefon forstyrrer opptaket)

Comments are closed.