Sjikt – åttende og niende dagstur

Maleri nr 14 av 40

Når jeg nå på ny viser et maleri i Sjikt-serien, har jeg gjort noen andre valg enn jeg har gjort i tidligere prosjekter. Jeg har nemlig vært ute og malt også for en uke siden, men ble så misfornøyd med maleriet at jeg ikke vil vise det eller ha det med i serien.

Etter at jeg startet opp igjen etter sykdomsperioden min, har noen bevere totalt forvandlet deler av dalen opp mot Vettetjønn, der jeg har malt alle bildene fra til nå. Jeg velger derfor å ta med noen malerier framover derfra siden det gir helt nye muligheter for å undersøke hvordan sjiktene i vannmassene oppfører seg.

Beveraktivitet

Malearbeidet var ganske teknisk krevende siden bølgeformasjoner stadig endret seg. Det var perioder med stille, blankt vann, og så kom vindkast fra flere kanter og sendte krusningene i alle retninger. Jeg måtte sitte en stund og bare studere og deretter foreta noen valg. Hva slags bølgebevegelse skulle jeg forsøke å fotografere med øynene mine, spare i hodet og framkalle på maleplata?

I tillegg til dette skulle jeg forsøke å få fram at skyggene fra trærne som sto til knes i vann. De skapte fullstendige brudd i speilingen, og den oversvømte grassletta kom tilsyne der. Enkelte steder skinte sola gjennom gløtter mellom trærne rundt og skapte et mykt lys som falt flekkevis.

Også denne gang tok prosessen omtrent to timer.

Det er fantastisk å være ordentlig igang igjen!

Magne

Comments are closed.