Granitt og vann

Jeg jobber for tiden med oppfølgerprosjektet «Sjikt, Del 2». Jeg ønsker å fordype meg videre i tematikken:

– Å undersøke hvordan lagene i vann framtrer sammen med omgivelsene.

Men nå vil jeg videreutvikle arbeidsmåten. Jeg vil uten hjelp av foto arbeide med store malerier i studio. Basen for disse vil være friluftsmaleriene, skisser og notater gjort på turene i naturen.

I dag ble jeg dessuten tatt opp som medlem på Fellesverkstedet Myren Grafikk, og der vil jeg lage grafikk på grunnlag av det samme materialet.

Fremdeles samarbeider jeg med mine tre terapeutvenner, Alfred Røyksund, Georg Kayser og Toralf Tronstad, om tenkningen rundt prosessene i arbeidet vårt. Det kan være både de og jeg ser sjiktene i menneskemøtene eller naturfenomenene stykkevis og delt, og det å finne klarhet blir vel noe vi kan skimte langt i det fjerne. Likevel sitter vi aldri tomhendte tilbake.

Maleriet jeg viser her i dag er et eksempel på hvordan jeg kan famle. Jeg klarte å holde fokus lenge og malte områdene som sto under vann med ganske stor sikkerhet. Likeså granitten som ble lagt på i tykke lag. Så skulle jeg male bølgene, og jeg begynte å famle. Noe klarte jeg å se i vannet og gjenta det i maleriet, men så begynte jeg å male ting fra fantasien. Jeg malte altså det jeg trodde jeg så.

Som ferdig maleri fungerer det ikke, men det har vært mye læring her. Neste gang vil jeg også ha med skisseblokk og forsøke å tegne og beskrive det jeg ser. Kanskje det alt i alt kan være materiale for større forståelse, og for nye malerier i studio?

Magne

Comments are closed.