Hvordan fotografere i dårlig lys uten blits?

Et undervisningsopplegg på UIA 10 oktober 2011

Hvorfor er det et poeng å fotografere uten blits?

Når man fotograferer med blits montert på kamera, eller med innebygget kamerablits, blir lyset sendt rett forfra mot fotomotivet. På denne måten flates alle skygger ut. Bildet oppleves som flatt – som om det bare har to dimensjoner.

Blitsen har også begrenset rekkevidde og de nærmeste objektene i motivet vil få en mye kraftigere belysning enn de som er langt unna.

Tredelt inndeling av dagen.

1.       Gjennomgang av teknikk

2.       Utprøving

3.       Gjennomgang av resultater

 1.       Gjennomgang av teknikk

a.       Blender (A, Av)

                                                              i.     Stor blenderåpning (Lite tall)

Med denne innstillingen kan man fotografere uten blits med
beskjeden belysning, men dybdeskarpheten i bildet blir liten. Det vil si at du
må ha et klart valg om hva som skal være i fokus og innstille fokuseringen på
dette.


ii.    
Liten blenderåpning (Høyt tall)

Til denne innstillingen trenger du mye lys, for eksempel snø-
eller strandbilder. Store deler av bildet vil bli skarpt uavhengig av hva du
fokuserer på.

b.       Lukker (T, Tv, S)

                                                               i.     Lukkertiden på en normallinse bør være minst 1/50 sek for at du
skal få motivet skarpt med håndholdt kamera (Svært forenklet sagt).


ii.    
Dess større linse du bruker, dess hurtigere lukkertid trenges for
skarpe bilder. Regnestykket er antall linsemilimeter multiplisert
med 1,5

(For eksempel 200mm x 1,5 = 300. Dvs. lukkertid på minst 1/300 sek for skarpt bilde
med håndholdt kamera)

 c.       iso

                                                              i.     Lav iso 100-400

1.       Trenger godt lys

2.       Lite korn i bilde


ii.    
Høy iso 1000-6400 eller mer

1.       Trenger mindre lys

2.       Stadig mer korn/bildestøy jo høyere iso-innstillingen er.

 d.       Stativ

                                                              i.     Stativet gjør at du kan senke hastigheten på lukkertiden betydelig.

 1.       Ved motiv som er statiske, kan du bruke lav iso (for å unngå støy), hvilken blenderåpning og lukkertid du vil og likevel oppnå skarpe bilder.

Ved motiv som er delvis statiske og delvis i bevegelse, kan du holde de statiske delene skarpt i bildet mens de bevegelige blir uskarpe (uskarpe løvmasser mot skarpe trestammer, uskarp bekk, mot fast grunn og steiner osv)

 Derfor; Gift deg med stativet!

e.       Snorutløser/fjernutløser/selvutløser

                                                               i.     Bevegelsen av fingeren som trykker ned utløseren kan gi uskarpe bilder ved lange eksponeringstider selv om du bruker stativ. Snorutløser/fjernutløser/selvutløser vil eliminere dette problemet. Selvutløseren er gratis og du har det alltid med deg, men det er mer lettvint med en snorutløser.

 f.        Å fotografere i RAW-format (blir gjennomgått hvis det er tid tilgjengelig)

                                                               i.      RAW-formatet gir deg muligheter for å hente opp detaljer i mørke deler av bildet, samt å hente fram farger i helt utbrente områder.


ii.    
Muligheter for å redde overeksponerte og i noen grad undereksponerte bilder.


iii.    
+++ Et hav av andre muligheter for etterarbeiding av bildet uten at bildefila endres

 2.      Bruk den tekniske innsikten du har

 a.       Fotografer i naturen på baksiden av UIA.

b.        Tema: Trær og omgivelser

c.        Noter underveis hvilke innstillinger du bruker

 3.      Den siste delen av kurset bruker vi på labben

 a.       Gjennomgang av de enkelte bildene

                                                               i.     Vurdering av innstillinger i forhold til ønsket resultat


ii.    
Bruk av datamaskinen til å undersøke innstillingene som er brukt på kamera

 b.       Hvis tid:

                                                               i.     Demonstrasjon av mulgheter med RAW-fotografering

 Magne

 

 

 

 

Legg igjen en kommentar