Drøvtygging II – Ruminating II

I dag hørte jeg stæren synge fra et hushjørne mens jeg var på vei til jobb. Våren er i anmarsj. Derfor en siste drøvtygging før eldorado begynner:

Today I heard the Starling from a roof-top on my way to work. The spring is arriving. So here is the last ruminating before Eldorado explodes:

Jeg har ikke til hensikt å bruke fotoapparatet som dokumentasjonsverktøy – jeg prøver å skape estetikk. Derfor bruker jeg også dertil egnet programvare for å oppnå de resultatene jeg ønsker. Manipuleringen av følgende motiv kunne meget gjerne ha blitt utført i mørkerommet – men photoshops muligheter fører gjerne til en viss mistenksomhet.

For me the camera is not a documentary-tool – I’m trying to create aestetics! So I use the software needed for the task. The manipulation done with this image could just as well have been done in the dark-romm with conventional film – but the possibillities of Photoshop tend to make people a bit suspicious.

Et heller kjedelig uttrykk – A rather boring expression.

Hva med å lage det sort/hvitt? – What about B/W?

Enda er bilde kjedelig. Det mangler «punch»! Jeg øker kontrasten og lysner opp området der fossen har sitt utspring (Det er et kjent virkemiddel i malerkunsten å skyve elementer bakover ved å hvite dem ut)

Still the image looks boring. It’s a bit flat. I increase the contrast and lightens up the area where the waterfall starts in the image (It’s a well-known process for painters to whiten out parts of an image to push it backwards.)

Pluss litt beskjæring – And some cropping

Trykket på aluminium nesten en meter bredt, tar seg ganske godt ut!

Printed on aluminium, almost one metre wide, looks pretty nice on the wall.

Solgt! – Sold!

Lucky me!

One Comment

  1. Nydelig bilde Magne, og flott at du demokjører slik – gir meg inspirasjon. Men eg syns som du har tidlegare sagt;det er merkeleg at eit foto selger betre enn eit originalt handmåla maleri – forstå det den som kan 🙁

Comments are closed