Arve Henriksen

Arve Henriksen

Noen ganger møter du mennesker som kan gi deg et puff i en eller annen retning. Noen ganger møter du mennesker som tror på deling, Noen ganger møter du mennesker som deler den sammen lidenskapen som du har. Noen ganger treffer du sjelefrender.

Denne posten handler om Arve Henriksen fra Vennesla. Han bruker det meste av sin fritid på å filme dyreliv slik det kan arte seg i sørlandsskogen. For tiden er det mest bever det handler om, og han har i den sammehengen samarbeid med NRK om noen innslag på TV. Her kan dere se et av innslagene som er vist på “Ut i naturen” .Og her er et annet om flere dyr i sørlandsskogen; Ut i naturen: Med elg i linsen og rev bak øret

I løpet av det siste halve året har han blitt min nye turkamerat i skog og hei. Stort sett har jeg nemlig trasket rundt alene, men han har tatt meg med inn i sitt eget turområde i Vennesla og delt av sine opplevelser der. Spennende for meg som er spesielt glad i de dype skoger.

Denne uka fikk jeg være med han for å se på og fotografere bevere i en dam han har holdt øye med over en periode. Jeg føler meg beæret og glad. Det tar lang tid og krever mye tålmodighet å opparbeide seg gode filmuligheter for de sky dyrene, og feilgrep fra min side, eller bare min uvante lukt, kan i prinsippet spolere mye.

Så var det dette med deling, det å være på tilbudssiden. I en periode har vi snakket sammen om hvordan jeg kan lage noen illustrasjoner og DVD-cover for han til beverfilmen. Dette har vært min form for deling. Så inviterer han meg helt inn i dammen så jeg selv kan fotografere. Dette er hans form for deling. Kan vi dele kvalitet med hverandre, kan vi begge bli rikere. Kanskje får vi også bedre produkter enn om vi bare holdt på alene.

Men det er et poeng å begynne på tilbudssiden.

Bever-bilder kommer i senere poster 😀

Don’t start by begging for services. Share your skills, work, effort and your talents with others, and perhaps it in the end will make you richer yourself. Watch the video from NRK where Arve Henriksen shows the life of beavers in Southern parts of Norway.

Photographs of beavers is yet to come!

Magne

http://www.nrk.no/nett-tv/klipp/363181/

Comments are closed.