Fredag 26

Dag seksogtyve – Fredag 20. april 2018. Oppstart 14.45

1 time og 45 minutter

30cm x 30cm

Olje

Høyst sannsynlig årets, og prosjektets, siste snø-/isbilde. Det vil si at 17 av 40 dager har snø eller is som tema. Da jeg opplevde den først snøen tidlig i vinter, tenkte jeg at jeg måtte passe på å få dette med i maleriene. Snøvintrene på Sørlandet er høyst variable, og nå er det fem år siden vi hadde tilsvarende mengder med snø. Veldig bra for prosjektet som dermed blir mye mer innholdsrikt på tema.

Jeg hadde ikke helt oversikt over sykkeltraseen i skogen, og jeg valgte derfor en annen rute i dag. Mindre bakker å sykle i, men desto brattere å gå. Jeg var ganske sikker på å få bruk for trugene, men de måtte jeg bære hele veien. Det varme været den siste tiden har tært veldig på snøen.

Sykkel med tralle, sekk på ryggen, trugene i hånda. Klar for oppstigning.

Kart fra maps.google.com

Sykkelruta er markert med blå, den videofilmede fotturen er tegnet inn med rødt.

Denne vintersesongen har jeg lært mye om snø generelt og fargene på snø spesielt.

Jeg brukte hvit, mars oransje, brent umbra, ultramarin, gul oker og litt gul. Maleplata er grunnet med ulike lasurer av blåhvit, oker og brent umbra. Akryl over pva-lim iblandet oker fargepulver.

Film blir redigert og kommer i en senere oppdatering.

Et bitte lite bål til kaffekoking avsluttet økten. Må prøve å sette av tid til dette fremover.

(Avfotograferingen her er ikke helt heldig, med mye skinn i penselmerkene.)

I dag har jeg malt to bilder for første gang i prosjektet. Jeg ble veldig misfornøyd med det første maleriet der og da, så derfor prøvde jeg på ny. Jeg var i det hele tatt litt ukonsentrert, og blandebrettet ble bare mer og mer grisete. 

Magne

Comments are closed.