November beauty? – Vakkert i november?

I have had this question in my head; is it possible to shoot beutiful photos in November? The little trip today at Gill near Kristiansand was at least a beautiful happening. So then, it’s up to you to judge!

Google friend connect – Google kontaktnettverk

It’s now possible to follow my blog using the «Google friend connect»-option. If you have a Google account – please be the first to interact with me this way!

Best regards, Magne

Det er nå mulig å følge fotobloggen via Googles kontaktnettverk. Hvis du har en Google-konto, så er det hyggelig om du vil være sosial med meg på denne måten!
Vennlig hilsen Magne

Select category by colour

Choose colour in the category-section in the right sidebar. Then you will get the posts with images which correspond to the colour you choose.

Velg farge i kategori-seksjonen i høyre sidefelt. Da vil du få fram postene med bilder som som stemmer med fargen du velger.

Autumn-cliché? – Høstklisje?

Perhaps it’s a bit cliché, but beeing out in the woods on rainy days makes you a little more light-minded!

Kanskje bildene er klisje, men å være i skogen på regnværsdager gjør sinnet lysere!

Flere fjellscener – More mountain-scenes

Nympheas

I Jegersberg ved Kristiansand ligger et tjern der det vokser en rød underart av vanlig hvit vannlilje. Etter det jeg vet, er disse temmelig sjeldne. De er ikkke beskrevet i «Floraen i farger». Jeg har i lenger tid hadd som plan å fotografere disse, og i dag bød anledningen seg  – sammen med min kone, Tone.

At Jegersberg, outside Kristiansand, there is a pond where I and my wife found a rare subspecies of White Waterlilly which is almost completely red. I’ve planned to photograph these al long time already, and today it was the right time. So here they are:

Magne

Tornsanger – Whitethroat

Det blir nok en del flere bilder av denne karen her. Han liker ikke særlig godt at det er kommet en annen han på sitt område. Når en kommer litt innpå, slik man kan med digitale bilder i etterhånd, blir kraften tydligere.

There will be more photos of this little fellow to come, I guess. He doesn’t like any other males coming into his territory at all. The power is more revealed on the computer as one can zoom into the details – which aren’t visible on spot.

Magne

Rødsjert – Common Redstart

Dette er en fugl jeg har sett lite av opp igjennom årene. Så lite at jeg husker særlig godt en enkelt episode fra mange år tilbake – fra ungdomsårene. En utrolig vakker fugl og med en sang som ikke står tilbake for utseendet.

A bird which I’ve just seen a few times. Still I remember I saw it a single time when I was a youth, and another time many years later at the cabin in Setesdal. Beautiful bird with a beautiful song.

Magne

Strandsnipe – Common Sandpiper

Myklevatn,  Setesdal. (The mountains of Southern Norway)

Jeg var ikke klar over at Strandsnipene hadde et slikt artig vårspill!

I really didn’t know about the Common Sandpiper’s interesting lek behaviour!

Løvsanger – Willow Warbler

Vår i fjellet.
Spring-time in the mountains.

Gulspurv og Svarttrost – Yellowhammer and Blackbird

Vinter – Winter

Brokke, Setesdal

Vår – Springtime

Tidenes fototur for meg. Bildene får tale for seg selv!

The best photo-trip ever for me. I’ll let the images speak for themselves!

Magne

Brokke

Et bilde fra mai 08 pusset opp på ny.

Two images from 2008 refreshed.

Magne

Roros

A photo taken at Roros in Norway in the summer of 2008 and with some touch-up today.

Butterflies

Butterflies in colour on sepia background. The images are shot in the mountains of Setesdal in Southern Norway. The cold summermornings makes the Butterflies slow and perfect as objects for my camera.

Magne